Wing Chun’un Doğuşu

wingchun-women

ng-muiNg Mui (Wing Chun Sisteminin Kurucusu)

Silahsız Kung Fu stillerinin ustası olan Rahibe Ng Mui aynı zamanda bu konuda usta olan ilk bayandır. Ayrıca 5 usta arasında en yaşlı olanıdır. Adalet ve dürüstlük adına hiçbir şeyden korkmamasına rağmen Mançu hükümetine, diğer ustalar kadar karşı değildir. O manastırın yıkılmasından sonra ülkenin içinde uzun süre dolaşır. Dünya işlerine karışmamaya karar verir ve Tai Leung dağındaki Beyaz turna tapınağında inzivaya çekilir. Tai Leung dağı Szechvan ve Yu Nan vilayetlerinin arasındadır.

Rahibe Ng Mui oaraya yerleştikten sonra Kung Fu ve Zen üzerine odaklanır. Zen Bodhidharma tarafından kurulan Kuzey ve güney hanedanlıklarında gelişen Hindistan kaynaklı bir tarikattır ve aydınlanma açılımındadır. Rahibe Nig Mui her ne kadar dünya hayatıyla ilişkiyi kesmeye çalışsa da oda diğer ustalar gibi manastırlarına yapılanı ve rahip arkadaşlarının Mançularla birleşip kendilerine ihanet etmelerini unutamaz ama artık epeyce de yaşlanmıştır. Kendilerine ihanet eden rahiplerden Şaolin sistemlerini öğrenen genç ve güçlü Mançu savaşçılarına karşı nasıl karşı koyabilecektir? Bir taraftan yaşlı olmasından dolayı yeni yetişen genç savaşçılara karşı üstünlüğünün kalmadığını düşünür. Bir tek çözüm yolu vardır; yepyeni bir savaş sanatı icat etmek ve geliştirmek. Bu öyle bir sistem olmalıdır ki; bütün Şaolin sistemlerinden üstün olabilsin!

Ve adı henüz konulmamış olan Wing Chun Kunfu sanatı doğuma yaklaşmıştır!

Devamı için sonraki konu olan TİLKİNİN TURNA İLE MÜCADELESİNE geçiniz.

 

 

Related posts