ESCRIMA AKEDEMISI

Stockton Escrima Akademisi Rene’nin akademiye ilk gidişi 1968 yılında oldu. Rene, Angel tarafından bir elinde sigara diğer elinde rattan bir sopa ile karşılandı. Rene’yi küçüklüğünden beri tanıyan Angel ona çubuğu tutmayı öğretti ve çabuk bir teknik göstermek için devam etti. Bu noktadan sonra, Rene escrimaya bağlandı ve eğitimine devam etti. Beş yıldan fazla bir süre de Akademi’de eğitmenlik yaptı. 1968 yılında StocktonEscrima Akademisi’nde “resmi eğitim” bulunmuyordu. Akademide yerleşmiş eğitim şekli öğretmenden öğrenciye şeklindeydi. Rene, akademideki ortamın düzensiz olduğunu, Angel’ın sadece “Angel” olduğunu hatırladığını belirtiyor. Akademideki bütün öğrenciler için “Büyükusta” sıfatı…

Read More

Wing Chun’un Doğuşu

wingchun-women

Ng Mui (Wing Chun Sisteminin Kurucusu) Silahsız Kung Fu stillerinin ustası olan Rahibe Ng Mui aynı zamanda bu konuda usta olan ilk bayandır. Ayrıca 5 usta arasında en yaşlı olanıdır. Adalet ve dürüstlük adına hiçbir şeyden korkmamasına rağmen Mançu hükümetine, diğer ustalar kadar karşı değildir. O manastırın yıkılmasından sonra ülkenin içinde uzun süre dolaşır. Dünya işlerine karışmamaya karar verir ve Tai Leung dağındaki Beyaz turna tapınağında inzivaya çekilir. Tai Leung dağı Szechvan ve Yu Nan vilayetlerinin arasındadır. Rahibe Ng Mui oaraya yerleştikten sonra Kung Fu ve Zen üzerine odaklanır. Zen…

Read More