LATOSA ESCRIMA TARIHI

Latosa Escrima Tarihi

*Sistemin Kuruluşu

LatosaEscrima Konsepti çok dinamik ve mantıksal bir sistemdir. Sistem hali hazırda gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Sistem, bir öğrencinin teknik yeterliliğini geliştirmesi gibi ilerlemektedir. LatosaEscrima Kavramları, en iyi kavramların çalışma ve gelişmesi ve pek çok farklı savunma sisteminin stratejileriyle oluşturulmuştur. Temelde ne yaptığını, nasıl yaptığını ve neden yaptığını anlayabilme düşüncesi vardır. Bu sistem sadece öğrenenleri meşgul tutmak için gösterilen tekniklere dayalı fiziksel hareketler değil, vücut hareketleri ve silahın verimli kullanımına dair bir eğitimdir.

Latosa’nın gelişmeye başladığı ilk dönemlerde Filipin savunma sanatı kavramları, hareketler ve teknikler kilit nokta olarak düşünülmüştü ve konseptleri kullanma fikri ikinci plandaydı. Bu yaklaşım etkili oldu ve Rene’nin pek çok öğrencisinin dövüşme alanındaki ünlerine katkı sağladı. Ancak etkili olmasına rağmen sistem tamamlanmış gözükmüyordu. Filipin sanatını diğer savunma sanatlarından ayıran eksik bir nokta vardı. Çoğu sistem teknikleri kullandığı için teknikler değildi onu farklı kılan. Boş elle başlayıp sopa kullanmaya yönelten beceri de değildi. Peki neydi? Bu arayış, Latosa’nın Filipin savunma sanatlarını daha da geliştirmesindeki başlıca itici güç haline geldi. Sorunun cevabı ise dövüş kavramları ve Filipin savunma sanatlarına etkisi üzerinde nasıl bir etki bıraktığında yatıyordu. Güçlü vuruş, sert savunma, denge ve tutum daha baskın hale geldikçe Latosa sistemi de yeni bir odak noktası geliştirdi. Rene kavramlarının önemini gösterebilmek için teknik talimlerini yeniden yapılandırdı. Latosa hiçbir boks eğitimi almadığı halde Hava Kuvvetleri adına boks yaparken bu kavramlardan yararlandı.

Günümüzde, sistemin temel ilkeleri denge, hız (zamanlama ve mesafe), güç, odak ve geçiş kavramlarına dayanmaktadır. Ancak ilerleme devam ettiği sürece, sistemin ilerleyişi de devam etmektedir.

Related posts